Dateco - TeamViewer
Vælg mellem Windows eller Mac


Windows


MacANSVAR:
Dateco er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgeskader, også selv om den fjernbetjente hotline er direkte årsag dertil.
Herunder kan nævnes tab af forventet profit, datatab, reetablering, eller anden lignende følgeskade.Kontakt
Dateco ApS - Storgaden 7A, 6052 Viuf
Telefon: 76 700 600 - E-mail: kontakt@dateco.dk - www.dateco.dk
CVR: 26480817
Klik her hvis du har en ældre version af MAC OS