WebFinance Support

 

 

 

 

 


BEMÆRK!:

Det er vigtigt at du har telefonisk kontakt med os inden online supporten påbegyndes.

ANSVAR:
WebFinance er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgeskader,
også selv om den fjernbetjente hotline er direkte årsag dertil.
Herunder kan nævnes 
tab af forventet profit, datatab, reetablering, eller anden lignende følgeskade.